PISMP
Sub-categories
Jabatan Bahasa-Bahasa
Jabatan Teknologi Pendidikan
Jabatan Sains
Jabatan Matematik
Jabatan Ilmu Pendidikan

Courses 
PRA3108 PERKEMBANGAN KEROHANIAN & MORAL
BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGIInformation
LGA3101 CHILDREN'S LITERATURE
LGA3103 STORIES FOR YOUNG LEARNERSInformation
PIM 3101 Pengenalan Kurikulum P.Islam SRInformation
PIM3107 PPG - AKHLAK SEKOLAH RENDAHInformation
PJM3110 PISMP Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan JasmaniInformation
PJM3112 PISMP Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Information
PJM3114 PJ SuaianInformation
PJM3116 PENYELIDIKAN TINDAKAN 1 (KAEDAH)
PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku
PKB3110 Kaedah khas Pengajaran dan Pembelajaran SainsInformation
PKE3101 PENDIDIKAN SEKSUALITI
PKU3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN 1
PSS3109 - Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pengajian SosialInformation
PSV3111 Pentaksiran PSV